Tổng hợp hướng dẫn chơi tiến lên miền nam từ A-Z

1. Tiến lên miền nam (TLMN) là gì?

Tiến lên miền nam là cách chơi bài xuất phát từ miền nam (Việt Nam). Sử dụng bộ bài tây, chơi theo kiểu giải phóng bài (ai hết bài trước thì thắng).

2. Bộ bài

Bộ bài tây được sử dụng gồm 52 quân , mỗi quân bài là kết hợp của số và chất. Số bao gồm: A,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K (13 số), chất bao gồm: ♥gọi là cơ,♦ gọi là rô, ♠ gọi là bích, ♣ gọi là tép (4 chất)

VD: 3♥ đọc là ba cơ; 7♣ đọc là bảy tép

Các cách gọi tên khác nhau giữa các vùng miền:

● J, Q, K, A, 2: ( miền Bắc) Gi, Quy, Ka, Át, Hai. ( miền Nam) Bồi, Đầm, Già, Xì, Heo.

● ♥, ♦ , ♣, ♠: ( miền Bắc) Cơ, rô, bích, tép hoặc nhép. ( miền Nam) Cơ, rô, chuồn, pích

 

Ngoài ra, cơ có lúc gọi là Tim, rô gọi là Vuông.

3. Các cách kết hợp bài thành nhóm bài

a. Kết hợp thành 1 nhóm bài: Là một bộ các lá bài kết hợp được với nhau khi đánh

– Rác: Là 1 lá bài riêng lẻ.

– Đôi: Là 2 quân bài cùng số. Ví dụ: 7♣7♦ (đôi 7)

– Ba/Xám: Là 3 quân bài cùng số. Ví dụ: 5♥5♦5♣ ( đọc ba thằng 5)

– Sảnh/Bộ dây: Là bộ quân bài có số liên tiếp nhau và ít nhất từ 3 quân bài trở lên.

Chú ý: Heo (2 ) không được nằm trong Sảnh (Không có sảnh KA2, A23, 234)

– Tứ quý: Là 4 quân bài cùng số.

– Đôi thông: Là 3 hoặc 4 đôi có số liên tiếp nhau.

b. Các kết hợp đặc biệt: Là kết hợp được dùng trong tới Trắng

– 6 Đôi: Là 6 đôi không cần liên tiếp

– Sảnh rồng: Là sảnh có số từ 3 đến A

4. Độ mạnh yếu.

a. Độ mạnh của các lá bài riêng lẻ:
Giá trị (độ mạnh) của các quân bài phụ thuộc trước tiên vào số, nếu 2 quân bài cùng số thì sẽ so sánh theo chất. Xếp hạng “độ mạnh” theo số và chất như sau:

● Số: 2 > A > K > Q > J > 10> 9> 8> 7> 6> 5> 4> 3
● Chất: ♥ > ♦ > ♣ > ♠.

Vì vậy:

2♥ là lá bài lớn nhất trong trò chơi
3♠ là lá bài nhỏ nhất trong trò chơi
10♠ lớn hơn 9♥

b. Độ mạnh của các nhóm bài kết hợp (không phải Rác), và Heo (“Rác” đặc biệt)

– Khi cùng loại kết hợp (VD cùng là đôi, cùng là bộ ba, cùng là sảnh có thêm điều kiện cùng số lá): Ta so sánh 2 quân mạnh nhất trong mỗi bộ, bộ nào có quân cao nhất mạnh hơn sẽ bắt được bộ kia. Độ mạnh của quân cao nhất được tính như trong phần về độ mạnh của các lá bài. VD 4♠5♠6♥ > 4♥5♥6♠

– Khi không cùng loại kết hợp:

 

○ 4 Đôi thông > Tứ quý > Ba đôi thông > Heo. Ngoại lệ: 4 đôi thông không chặt được Tứ quý Heo.

○ 4 Đôi thông >Tứ quý > Đôi Heo. Ba đôi thông không bắt được Đôi Heo.

○ Ghi chú:

■ Dấu “>” ở trên tức là “có thể bắt được”, và có tính chất bắc cầu.
■ Đôi Heo bắt được Đôi thường (VD đôi A) nhưng 4 đôi thông hoặc tứ quý (mặc dù bắt được Đôi Heo) lại không bắt được Đôi thường. Tương tự, Ba đôi thông hay các bộ khác cũng không bắt được 1 quân thường (Tính bắc cầu chỉ áp dụng với Heo, Hàng)
■ Bài có 5 đôi thông hoặc có 6 đôi (không cần thông) thì được quyền về nhất luôn (Tới trắng). Tuy nhiên kết hợp này lại chỉ được dùng để tới trắng, không được dùng cho đánh 1 lần.
Tuy nhiên game Bigkool yêu cầu người chơi phải bấm nút Tới Trắng vì có thể người chơi không tính được hoặc họ muốn bắt cóng cả làng để ăn nhiều hơn.

5. Chia bài

Một bộ bài 52 lá được chia đều làm 4 mô, mỗi mô có 13 lá. mỗi người chơi sẽ lấy một mô tương ứng. Nếu chơi 2 hoặc 3 người, các mô còn dư để riêng ra úp xuống không ai được xem và không dùng đến.

Cách chia: Thông thường, bài được chia theo ngược chiều kim đồng hồ, người chia bài nhận lá bài đầu tiên.

6. Người đánh trước

– Tại các ván khởi đầu: Ai có lá bài nhỏ nhất của cả làng thì được đánh trước và bài đánh ra phải có lá này. Trong bài 3♠ là lá nhỏ nhất, nếu không ai có 3♠ thì xét những lá khác.

(Ván khởi đầu: Là ván bắt đầu cuộc chơi, hoặc là ván bắt đầu lại khi có người Tới trắng, hoặc là ván mà người thắng ván trước đã bỏ cuộc).

– Ván không khởi đầu: Người thắng ván trước được đi trước.

BÀI 2: LUẬT VÀ CÁCH CHƠI

1. Cách chơi.

● Đây là kiểu chơi giải phóng bài, ai hết bài trước người đó sẽ thắng.
● Bắt đầu ván chơi, người đánh trước sẽ ra 1 lá hoặc một bộ các lá bài kết hợp được với nhau.
● Lần lượt theo chiều bên phải, mỗi người sẽ ra một nhóm bài mạnh hơn, hoặc bỏ qua lượt của mình mà không ra bài.
● Khi tất cả những người khác bỏ qua thì kết thúc 1 vòng ra bài, người ra bài cuối cùng sẽ đánh tiếp.
● Nếu ai đã bỏ vòng (bỏ qua lượt) thì trong vòng ra bài đó, họ sẽ không được quyền đánh nữa (trừ trường hợp 4 Đôi thông chặt Heo/ Hàng – xem ở dưới).

Ví dụ, có 3 người A, B, C theo thứ tự ngồi chơi. A ra 3♠, B bỏ qua, C ra 2♠, A ra 2♥, B muốn ra tứ quý 7 để chặt heo nhưng sẽ không được quyền vì đã bỏ vòng.

● Liên quan đến việc khi nào ván bài kết thúc, có 2 cách chơi:

 • Cách 1: gọi là kiểu chơi Nhất nhì ba bét: Sau khi 1 người hết bài thì những người còn lại (nếu vẫn còn >1 người) vẫn chơi tiếp để chọn được người về nhất, nhì, ba, bét.
 • Cách 2: gọi là kiểu chơi Nhất ăn tất, cũng gọi là chơi Đếm lá: Khi có 1 người hết bài thì ván chơi kết thúc luôn, những người còn lại đều thua, và phải nộp cho người thắng số tiền (hay số búng tai :D) tương ứng với số lá bài còn lại trên tay.
 • Ghi chú: Có nơi chơi có người nhất kết thúc ván luôn nhưng lại không đếm lá ăn tiền (mà những người thua trả tiền bằng nhau nếu chưa tính đến thối, chặt..).

● Luật ăn sái (hưởng sái) trong cách chơi Nhất nhì ba bét: Khi 1 người hết bài (gọi là Tới) mà không ai bắt được nhóm bài cuối cùng của người này thì người gần nhất (chưa Tới) bên phải người vừa hết bài được quyền đánh tiếp.

Dị luật (không áp dụng trên SĐ):

“Bốc” bài xem ai được đánh tiếp thay vì người tiếp theo được đánh.
Người tiếp theo đươc ăn sái nhưng phải “mất gì đó” cho người Tới (như cúng Hai hay cúng đầu người ở ván sau)

2. Chặt Heo/ Hàng

a. Hàng
Chỉ các nhóm đặc biệt (Ba Đôi thông, Tứ quý, 4 Đôi thông), tiếng lóng gọi là “hàng” hoặc “bom” “mìn”. Hàng có khả năng đánh thắng đặc biệt gọi là Chặt, Khi đó người chặt sẽ được thưởng và người bị chặt sẽ bị phạt.

b. Chặt
● Khi dùng Hàng để bắt Heo hoặc bắt Hàng khác thì gọi là Chặt. (Heo hoặc Đôi Heo bắt nhau không gọi là Chặt)
● Điểm đặc biệt trong TLMN: 4 Đôi thông Chặt Heo/ Hàng không cần theo vòng (tức bỏ vòng rồi vẫn chặt được).

Note: Nhưng phải Chặt chứ không được bắt quân/ hay bộ thường (nên vẫn có thể bị Thúi như thường :D)

c. Chặt chồng
● Là trường hợp Chặt mà trước đó (cùng vòng, hoặc trường hợp đặc biệt không cần vòng của 4 Đôi thông trong TLMN) làng đã ra >1 nhóm Heo/ Hàng.

Note: Người 1 ra 2♠, Người 2 ra 2♥ (đây chỉ là đè 2 chứ chưa phải là Chặt), Người 3 (hoặc chính người 1) ra Tứ quý thì cũng gọi là Chặt chồng (mặc dù lý luận cứng nhắc thì đây mới là lần đầu tiên Chặt :D)

3. Úng (Thối)Heo/ Hàng

Khi ván kết thúc, người về bét (chơi kiểu Nhất nhì ba bét) hoặc những người thua (chơi kiểu đếm lá) nếu còn Heo hoặc Hàng trên tay thì sẽ bị Úng – mất “tiền” cho người về ngay trước đó (chơi đếm lá thì là người Tới).

 • Người “về nhất” trong kiểu chơi đếm lá được ăn tiền này.
 • Đối với kiểu chơi nhất nhì ba bét thì người chơi về áp chót sẽ được ăn tiền này.

4. Tới trắng.
Là 1 kiểu thắng (tới) đặc biệt: Thắng ngay sau khi chia bài (không cần đánh), khi người chơi có một trong số các bộ quân đặc biệt sau. Bao gồm:

 • Tứ quý heo: ♥2♦2♣2♠2.
 • 5 đôi thông. Riêng trường hợp này các nhà còn lại sẽ bị đếm tính thối heo/hàng.
 • 6 đôi bất kỳ.
 • Sảnh rồng từ 3 đến A
 • 12/13 lá bài cùng màu ♣♠ hoặc ♥♦.
 • 2 hàng
 • 3 đôi thông luồn tứ quý.
 • 4 bộ ba
 • Các ván khởi đầu có thêm: 3 đôi thông hoặc tứ quý có con nhỏ nhất của cả làng

Chú ý:

 • Người chơi không bắt buộc báo “Tới Trắng”, mà có thể đánh bình thường để có thể bắt cóng ăn được nhiều hơn
 • Trong trường hợp có nhiều người báo tới trắng, thì sẽ ưu tiên người nào (hoặc gần nhất) được đánh trước nếu ko có ai báo tới trắng.

5. Thua/Đền Cóng (chết ngộp, bị nhốt).

a. Thua cóng
Một người chơi nào đó chưa đánh ra được một lá bài nào trong lúc người khác đã đánh hết bài, sẽ bị thua (tiếng lóng gọi là “thua cóng”). Người này sẽ bị kiểm bài và đếm số lượng “heo”, “hàng” nếu có.

b. Đền Cóng
Khi có người chơi A bắt cóng cả làng. Sẽ phạt Đền Cóng người chơi B không chặn gây ra hành động bắt cóng cả làng. Thứ tự ưu tiên sẽ là

○ Sét theo vòng ra bài : Xét từ bộ đánh ra từ vòng đầu trở về sau.
○ Sét theo vị trí ngồi :“Trên bỏ dưới bỏ trên chịu”.

Nghĩa là sét từ vòng bài đầu tiên A đánh ra nếu có người bắt được mà không bắt thì người đó sẽ bị đền, nếu vòng này có nhiều hơn 2 người bắt được thì người ngồi trước theo vòng sẽ bị đền. Nếu vòng này không có ai bắt được thì sét đến vòng tiếp theo của A đánh ra, cứ thế cho đến khi vòng gần cuối kết thúc.

6. Tính năng đút 3 ♠ (3 bích).

Là đánh để 3 bích cuối cùng và người này về nhất. Người chơi có thể chọn hoặc không chon tính năng này trong phần cài đặt
Khi thành công sẽ được thưởng và nếu thất bại sẽ bị phạt

BÀI 3: THẮNG THUA, TÍNH ĐIỂM VÀ TÍNH TIỀN

Trong TLMN có 2 kiểu để kết thúc bài, tương ứng với nó là chúng ta có 2 kiểu để tính thắng thua.

1. Kiểu nhất nhì ba.

a. Khái niệm
Là kiểu chơi sau khi 1 người hết bài (về nhất) thì những người còn lại vẫn chơi tiếp để chọn được người về nhất, nhì, ba, bét.

Người về nhất: Là người đánh được hết 13 lá bài trên tay đầu tiên
Người về nhì: Là người đánh được hết 13 lá bài trên tay thứ hai.
Người về ba: Là người đánh được hết 13 lá bài trên tay thứ ba.
Người về bét: Là người vẫn còn bài trên tay, khi các nhà khác đã đánh hết bài.

b. Tính điểm (cược)

Bàn có 4 người chơi.

○ Người nhất ăn 12 cược, ăn của người bét
○ Người nhì ăn 6 cược, ăn của người thua ba
○ Người ba thua 6 cược, trả cho người về nhì
○ Người bét thua 12 cược, trả cho người về nhất
○ Nếu có 2 người bị cóng thì người về nhì sẽ không được ăn tiền và sẽ bị tính heo, hàng giống bị thối.

Bàn có 3 người chơi

○ Người nhất ăn 12 cược, ăn của bét
○ Người nhì hòa, không mất tiền
○ Người bét thua 12 cược, trả cho người về nhất
○ Nếu có 1 người bị cóng thì người về nhì sẽ bị tính heo, hàng giống bị thối.

Bàn có 2 người chơi

○ Người nhất ăn 12 cược
○ Người bét thua 12 cược

2. Kiểu chơi đếm lá.

● Là kiểu chơi khi có 1 người Tới (là người đầu tiên đánh hết 13 lá bài trên tay) thì dừng ván chơi luôn. Những người còn lại đều thua, và bị phạt dựa theo số lá bài và số heo/hàng họ còn trên tay.

● Những người thua đều mất cho người thắng số cược = Số lá bài còn lại + Số Heo/Hàng còn trên tay.

3. Các trường hợp bị phạt thêm.

a. Bị Thối.

○ Thối heo đen bị phạt mất 5 cược đối với đếm lá, 6 cược đối với nhất nhì ba. Thối heo đỏ 10 cược đối với đếm lá, 12 cược đối với nhất nhì ba.
○ Thối tứ quý: Bị phạt bằng 2 lần thối heo đỏ: 20 cược đối với đếm lá, 24 cược đối với nhất nhì ba.
○ Thối 3 đôi thông: Bị phạt giống thối 1 heo đen + 1 heo đỏ nghĩa là: mất 15 cược đối với đếm lá, 18 cược đối với nhất nhì ba.
○ Thối 4 đôi thông: Bị phạt giống như thôi 3 con heo đỏ nghĩa là: 30 cược đối với đếm lá, 36 cược đối với nhất nhì ba.

b. Bị chặt.
Bị phạt giống như bị thối.

Chú ý:

○ Khi chặt chồng, người bị chặt sau cùng sẽ phải chịu toàn bộ tiền chặt, tức là tổng tiền chặt của những con heo/hàng bị chặt.
Ví dụ :Trong tiến lên đếm lá: Người A đánh heo đen, người B đánh heo đỏ, người C chặt 3 đôi thông, nếu người D chặt 3 đôi thông đó bằng ba đôi thông lớn hơn hoặc Tứ Quý hoặc 4 đôi thông thì người vừa đánh ba đôi thông sẽ phải chịu hết. Cụ thể số tiền anh ta phải trả là: 5 cược (heo đen) + 10 cược (heo đỏ) + 15 cược (3 đôi thông) = 30 cược.○ “Trong trường hợp chặt “heo” mà đó là con cuối cùng của đối phương (tức đi “heo” về bài) thì không được tính – đối phương không bị phạt. Nhưng nếu người đó về hàng cuối cùng mà họ ăn được heo hàng của trước đó thì họ vẫn được ăn tổng heo hàng họ chặt được , và người chặt vuốt đuôi phía sau sẽ không được gì mà chỉ được chặt lấy lượt đánh mà thôi (giống như chặt rắm ấy).

c. Cóng/Ngộp: Người bị cóng là người không đánh được cây bài nào khi có người trong bàn đánh hết 13 cây bài.

● Bị phạt bằng 2 lần bét: Người bị cóng mất 24 cược(nhất nhì ba) hoặc 26 cược (đếm lá) + số heo hàng cầm trên tay. Người về nhất sẽ được thưởng

● Bắt cóng cả làng giống như bắt cóng từng người một. Người về nhất sẽ ăn cả làng.

d. Bị đền Cóng.

Người bị đền cóng sẽ đền cho cả làng. Tức là trả cho nhà về nhất toàn bộ số tiền mà người đó được khi bắt cóng được cả làng, các nhà còn lại sẽ không phải mất đồng nào.

4. Nuôi gà: gà chỉ được nuôi khi chơi trong bàn có cài đặt tính năng đút 3 bích.

○ Vào gà: Chỉ vào gà đầu ván, mỗi ván góp 1 cược.

○ Ăn gà: Được ăn gà trong những trường hợp sau:

 • Bắt cóng cả làng
 • Đút 3 bích thành công.

5. Thưởng phạt khi sử dụng tính năng đút 3 bích.

○ Khi đút 3 bích thành công. Những người chơi còn lại sẽ bị tính coi như bị cóng và tính heo hàng trên tay các nhà còn lại
Chú ý: Nều vừa bị đút 3 bích và vừa bị cóng thì sẽ bị tính gấp 2 lần bị cóng.

○ Đánh hết 12 lá bài mà còn lại lá bài 3 bích mà không về nhất được thì “thua trắng” bị đền cóng cả làng + heo hàng còn lại trên tay từng người cho người bắt được lốc bài cuối cùng trước khi còn 3 bích.

 

Chúc các bạn có được những giây phút giải trí thưa giãn vui vẻ.

 

Advertisements

Luật chơi game 3 cây bigkool dành cho điện thoại

Bài viết hướng dẫn về luật chơi game 3 cây bigkool dành cho điện thoại

Bigkool là cộng đồng giải trí với hàng trăm loại game đánh bài khác nhau. Ngoài các loại game mang tính hấp dẫn cao như phỏm, xì tố, mậu binh .. thì game danh bai ba cay bigkool dành cho điện thoại cũng đem đến nhiều điều thú vị và đặc sắc. Chơi ba cây đơn giản, tuy vậy, để hoàn thành một ván ba cây xuất sắc, điều đầu tiên chúng ta cần nắm đó chính là luật chơi ba cây trên điện thoại.

Để chơi ba cây bigkool, đầu tiên bạn cần download ứng dụng đánh bài về máy. Hoàn thành xong bước căn bản đầu tiên ấy, chúng ta sẽ bắt đầu gia nhập cộng đồng và trầm mình trong những ván bài đen đỏ. Ngay dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một số kiểu chơi ba cây dành cho mobile trên hệ thống bigkool:

+ Nhất ăn tất:

Bạn phải luôn ghi nhớ rằng, người có giá trị bài cao nhất trong ván đấu sẽ là người về nhất. Người về nhất sẽ là người ăn tất số tiền cá cược của những người còn lại và trong những ván ba cây online, chỉ có 1 người thắng cuộc theo như luật chơi này.

+ Chơi chương:

Để chơi đánh bài ba cây, yêu cầu đặt ra là cần có một người cầm cái ( nhà chương).  Chương của ai hơn điểm thì sẽ thắng số tiền mà người chơi đặt cược. Trường hợp gười chơi hơn điểm chương sẽ thắng số tiền cược. Khi người chơi đạt điểm tối đa là 10 điểm, họ sẽ giành quyền làm chương (cướp chương). Trong mỗi ván người chơi được quyền chọn chơi ké cửa hoặc đánh biên giới với người chơi khác.

+ Đánh ké cửa:

điều này có nghĩa là bạn có thể đặt thêm và tiền cược của một người chơi nào đó bất kỳ (ngoại trừ chương) một khoản mang giá trị tối thiểu bằng mức cược của ván. Sau khi đọ bài, nếu người đó thắng chương, bạn sẽ thắng và ngược lại nếu người đó thua chương thì bạn cũng sẽ thua.

+ Chơi chương – Đánh nước:

đây là tình huống xảy ra khi người thắng được 8, 9 hay 10 điểm , họ sẽ được gấp đôi số tiền biên giới, ké cửa và tiền đặt cược của người thua.

+ Đánh biên giới:

Thách thức với người chơi bất kỳ một mức cược, trong ván đó nếu điểm của bạn cao hơn điểm của người đó thì bạn thắng ngược lại bạn sẽ thua.

Hi vọng với những hướng dẫn trên đây sẽ là thông tin quý giá cho bạn trong suốt quá trình chơi ba cây. Còn chần chừ gì nữa, tải game đánh bài ba cây về mobile và bắt đầu những trận đấu hấp dẫn thôi nào. Rất nhiều niềm vui bất ngờ đang chờ đón bạn trong những trận game bài đen đỏ này đấy!

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, luật chơi game bigkool có thể đã thay đổi khác so với mô tả.